Inovace

E-shop

Podestýlka ProBioBED PLUS je unikátní kombinace přírodního sorpčního materiálu na bázi celulózy (dřevěných hoblin), které jsou v průběhu výroby obohaceny o stabilizovanou probiotickou kulturu ProBioSORB. Hlavní složkou je stabilizovaná enkapsulovaná probiotická Lactobacillus sp. kultura, schopná stabilně přežívat v podestýlce a pozitivně tak působit na zdraví chovaných zvířat.

ProBioSORB jsme dodatečně obohatili také o podpůrnou prebiotickou složku. Prebiotikum je specifická přírodní složka na bázi vlákniny, která je jakousi potravou pro probiotické bakterie a je schopna extrémně rychle nastartovat aktivitu probiotických bakterií.


Nový přístup ke zdraví zvířat

ProBioBED přináší nový pohled na snižování infekcí zvířat. Dříve byl trend stáje a přilehlé prostory desinfikovat a zničit jak nepřátelské, tak logicky i přátelské mikroorganismy. Tato dočasná sterilita byla najednou prostředím, kdy riziko vypuknutí infekce bylo stejné jako možnost jeho ozdravení.

Probiotika

Nový přístup ke zdraví zvířat je založen na využití přátelských mikroorganismů k potlačení nepřátelské mikroflóry. Jedná se o posílení přirozených imunitních procesů chovaných zvířat, kdy dochází k pozitivním účinkům nejen na vnější prostředí, ale i na chované zvíře samotné.


Co je ProBioSORB

ProBioSORB je speciálně vyvinutá probiotická kultura, která se skládá z pečlivě vybraných a testovaných  laktobacilových kultur, které odpovídají složení přátelských bakterií u hospodářských zvířat a domácích mazlíčků a významně přispívají k udržení jejich zdraví. Jedná se zejména o bakterie druhu Lactobacillus acidophilus.

Probiotické  kultury v podestýlce mají pozitivní vliv na správnou funkci trávícího a imunitního systému zvířat. Omezují množení patogenních bakterií a snižují riziko vzniku infekce, ať už v trávicím traktu nebo na pokožce či srsti. Prebiotická složka cíleně a selektivně podporuje množení přátelských probiotických bakterií a tím urychluje  nástup ochranného účinku podestýlky.

Inovace

Nadto laktobacilové bakterie produkují antimikrobiální peptidy, jenž omezují množení nepřátelských a nebezpečných mikroorganizmů a tím snižují riziko infekcí a onemocnění. Díky specifickému, vysoce absorpčnímu probiotickému nosiči tak ProBioBED zlepšuje sorbční kapacitu podestýlky, pohlcuje pachy a omezuje množení patogenů.


Ekologie

Při výrobě a distribuci v maximální míře dbáme na šetrný přístup k přírodním zdrojům a životnímu prostředí.

  • Při výrobním procesu zpracováváme 100 % vstupní suroviny.
  • Výrobní technologie je plně automatizovaná s ohledem na optimalizaci spotřeby vstupních energií.
  • Obalové materiály jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů, které jsou následně plně recyklovatelné.
  • Logistiku a distribuci zajišťujeme s maximální efektivitou, klademe velký důraz na šetrný přístup k životnímu prostředí.
  • Konečný produkt nezpůsobuje ekologickou zátěž ani kontaminaci životního prostředí a v přírodě je plně odbouratelný.

Ekologie


Nakládání s použitou podestýlkou a její recyklace

Podestýlka je klasifikována jako biologicky rozložitelný odpad - bioodpad (BRO), a proto je možné ji po jejím použití zpracovat kompostováním. Kompostování je způsob využití biologicky rozložitelného odpadu, který při dostatečné teplotě, vlhkosti a za přístupu vzduchu zabezpečuje mikrobiologickou přeměnu organických látek na kyprou zeminu - kompost. Kompost obsahuje stabilizované organické látky a rostlinné živiny, které mají bezprostřední vliv na výnosnost obhospodařované půdy a na schopnost zadržování vody v půdě.

Recyklace

Při kompostování je důležitý nejen přístup vzduchu, dostatečná vlhkost materiálu a výskyt živých organismů, ale také přítomnost anorganických látek, zejména uhlíku a dusíku, které výrazně urychlí proces kompostování. V hojné míře jsou obsaženy v exkrementech chovaných zvířat. Kompostování dřevoviny a celulózy vyžaduje dostatečné provzdušnění, které lze docílit přehazováním kompostované hmoty. Konečný materiál je připraven k vlastní aplikaci do půdy.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku